Geoparky u nás a ve světě

Čím jsou geoparky a co je národní geopark?

Geopark je území, které zahrnuje konkrétní geologické dědictví a má strategii udržitelného územního rozvoje. Geologické lokality musí být z odborného hlediska významné a reprezentativní. Geopark je iniciativou místních obyvatel zaměřenou na dobrovolnou ochranu, prezentaci, interpretaci hodnot, vzdělávání a šetrné využívání území cestovním ruchem.

Geoparky vyprávějí 4,6 miliard let starý příběh Země a procesy, které ji formovaly. Prezentují a interpretují historii naší planety a s ní spojené geologické a klimatické změny a také vývoj života. Každý z geoparků vychází z místního geologického dědictví a je zaměřený na jeho interpretaci, ochranu i dlouhodobě udržitelné využívání území spojené s místními tradicemi.

Geopark je výslednicí iniciativy místních obyvatel a je zaměřený na dobrovolnou ochranu, prezentaci a interpretaci geologické minulosti a přírodních hodnot, na vzdělávání a šetrné využívání území zejména cestovním ruchem. Geopark se promítá do osvěty provázané s geologickou minulostí území, do turistických aktivit a propagace tradičních činností prostřednictvím reprezentativních geologických lokalit, geostezek, turistických cílů a interaktivních nástrojů. 

Geoparky v České republice

V ČR existuje Síť národních geoparků, o členství v níž se může ucházet jakékoliv území ČR s významným geologickým dědictvím. V rámci sítě si mohou jednotlivé národní geoparky a kandidátské geoparky vyměňovat zkušenosti a spolupracovat na společných projektech. Geoparky se dobrovolně sdružují do Asociace geoparků ČR. Na území České republiky se nachází 8 Národních geoparků: 

 • Český ráj Globální geopark UNESCO, 
 • Národní geopark Egeria, 
 • Národní geopark Železné hory 
 • Národní geopark Kraj blanických rytířů, 
 • Národní geopark Podbeskydí, 
 • Národní geopark Ralsko, 
 • Národní geopark Vysočina, 
 • Národní geopark Broumovsko, 
 • Národní geopark Barrandien, 
 • Národní geopark Krajina břidlice 
 • Národní geopark Královská Šumava. 

Ministerstvo životního prostředí podporuje a koordinuje vznik a rozvoj geoparků jako dobrovolný nástroj ochrany přírody a krajiny, který je pozitivně přijímán českou i světovou veřejností, a pokud splňují požadavky na kvalitu interpretace i turistickou infrastrukturu, mohou být zařazeny mezi národní geoparky. Certifikované národní geoparky vyhlašuje ministr životního prostředí na základě doporučení Rady národních geoparků.

Evropská síť geoparků koordinuje a propaguje činnost geoparků na našem kontinentě. Má ucelený koncept ochrany geologického dědictví, je zde podporováno vzdělávání a udržitelné využívání území. V současné době má síť založená v r. 2000 celkem 75 členů z 26 zemí Evropy. Zajišťuje výměnu informací a zkušeností mezi členskými geoparky, spolupráci při realizaci společných projektů a její propagaci.  Unikátní světové geotopy doplňují evropskou síť pod patronací UNESCO od roku 2004 formou Světové sítě geoparků (GGN), v níž je 147 geoparků ze 41 zemích světa. Jediným globálním geoparkem UNESCO je v České republice je geopark Český ráj.